aktivitetet aktuale ne fshat

 

Njoftim:

24.02.2018
Tanime edhe zyrtarisht Sh. H. KORETINI është ndarë nga KF BASHKIMI.
Eshtë realizuar takim me kryetarin e komunes z Qendron Kastrati meqrast e kam njoftuar per aktivitetin tone, nevojat dhe kerkesat e shoqates sone.
Kemi marrë vulen e shoqates.
Vula
Puntorëve I jane vazhduar kontratat prej 02.02.2018 deri 31.12.2018.
Me daten 22.02.2018 kemi bere kerkes tek drejtoria e sherbimeve publike per te mar ne sherbim ngarkuesin e komunes per pastrimin e shtratit te lumit dhe ushtruesi I detyres z.Hisen Jerliu pas 60 minutave e ka sjell ne Koretin ngarkuesin dhe kemi pastruar terenin rreth fushes dhe kemi pastruar rrugen rreth lumit neper tere fshatin.

Ne detyren e drejtorit te sherbimeve publike nga data 23.02.2018 eshte emruar z. Ramadan Basha dhe besojme se tani bashkpunimin do ta kemi edhe me te lehte.


17.01.2018
Ministria e adminidtrates publike ka konfirmuar regjistrimin shoqates.


plani javor i punes se puntoreve

15.07.2018 -19.07.2018
08.07.2018 -12.07.2018
24.06.2018 -28.06.2018
17.06.2018 -21.06.2018
27.05.2018 -31.05.2018
13.05.2018 -17.05.2018
29.04.2018 -03.05.2018
22.04.2018 -26.04.2018
15.04.2018 -19.04.2018
25.03.2018 -29.03.2018
11.03.2018 -15.03.2018
24.02.2018 -28.02.2018
04.02.2018 -08.02.2018
15.01.2018 -18.01.2018
07.01.2018 -11.01.2018
24.12.2017 -28.12.2017
17.12.2017 -21.12.2017
03.12.2017 -07.12.2017
26.11.2017 -30.11.2017
19.11.2017 -23.11.2017
12.11.2017 -16.11.2017
29.10.2017 -02.11.2017