Kuvendi i 5t

Kryesia e shoqatës humanitare Koretini, duke u bazuar në statusin e saja, Artikulli 8, ju fton të merrni pjesë në:

KUVENDIN ZGJEDHOR TË 5-të

Kure diele, 17. nëntor 2019
Hapja e lokalit ora 14:00
Fillimi i kuvenditora 14.30 – 16:30 mbyllja e lokalit 17:00
Gemeindesaal, (kati i parë, aty ku edhe vitin e kaluar është mbajt kuvendi)
Rruga & vendi Vorderdorfstrasse 36, 8112 Otelfingen
Telefoni kontaktues 076 506 14 44, Besim Rexhiqi

Rendi i ditës:

1) Fjala e kryetarit të shoqatës dhe rezymeja për vitin kalimtarv 9.12.17 – 17.11.2019.

2) Miratimi i protokolit të kuvendit të kaluar.

a) i llogarisë vjetore.

b) raportit të revizorëve.

4) Zgjedhja

a) e kryetarit të shoqatës për periudhën dy vjeçar.

b) e anëtarëve tjerë të kryesisë së ngusht (të vetëm apo kolektiv), për periudhën një vjeçare.

c) e përfaqësuesve të lagjeve nga fshati Koretin.

5) Nderimet.

6) Nderrimet e statututit

7) Caktimi i anetaresise vjetore

8) Shqyrtimi i ankesave të pranuara me shkrim nga anëtarët.

9) Miratimi i buxhetit

10) Të ndryshme.

Me nderime

Kryesia e shoqatës humanitare Koretini