rreth nesh

Kush është shoqata humanitare Koretini? Informohu këtu rreth ides, qëllimeve dhe qëndrimeve të shoqatës

statuti

Shoqata humanitare Koretini është ndërtuar konform me ligjin e shoqatave në Zvicër. Lexo statutet e shoqatës.

kryesia

Për shoqatën humanitare Koretini kontribuojnë shumë anëtar. Po ashtu edhe kryesia e kësaj shoqate. Njihuni me kryesin e shoqatës.

donatorët

Mbështetja e donatorëve në projektet e ndryshme na mundësojnë qe ato projekte munden të realizohen. Këtu gjinden mirënjohësit dhe mbështetësit e shoqatës.