donatorët

Dashamirë mund të mbështesin ose të sponsorizojë shoqatës tonë me një kontribut. Këtu mund të regjistroheni.