mirëmbajtja e fshatit

Të jetojmë në një vend të pastër dhe te bukur. Si ndihmon shoqata në këtë drejtim? Lexo këtu më shumë.

mbeshtetja e KF Bashkimi

Nga mbështetja e KF Bashkimi është klubi i futbollit shumë i suksesshëm. Lexo këtu më shumë rreth mbështetjes.

ndërtimi i shtëpisë

Njëri nga qëllimet kryesore e shoqatës humanitare Koretini është ndërtimi i shtëpisë për familje të varfura. Lexo më shumë rreth projekteve.